top of page

An artproject in nature in north/Et kunstprosjekt i naturen i nord 2021-2031
Opened/åpnet 24.08 2021

Skiferstein_kopi_i_glass.jpg
GlassSkiferCloseUp.jpg

Skulpturen består av en skiferstein som er 24 cm lang, 12 cm bred, 4,5 cm høy og steinen sin kopi i massivt glass. De er festet med tynn bolt til marmorfjellet under.

ill_montasje_sett_mot_bakke.jpg

Stien består av 13 merker. 12 merker er stolper som står 10 cm opp fra bakken og 40 cm under bakken med tverrbjelker. På toppen av hver stolpe er det montert en 9x9 cm hvit marmorplate med tegninger av stein. Festet mellom stolpe og marmorplate er av jern som vil ruste. Festet er designet av Sigfrid Hernes og laget av Alta Mekaniske verksted.

ill_montasje_sett_mot_himmel.jpg
ill_montasje_sett_mot_vann.jpg
merke01_sett_mot_Parkering.jpg

Sett fra merke 01mot parkering

merke01Montert.jpg
merke03_sett_mot_elstolpe.jpg
InfoMerke05_close.jpg

Merke 05. Stien passerer en el-stolpe som brukes til å ha informasjon på. Landskapet og kunsten handler om stein og fjell.  En geologisk tekst om området sier også noe om sammenhengen mellom stein/fjell og plantene som lever der.

merke13_to_dager_etter_montasje.jpg
Home/hjem_En geologisk tekst
merker_sett_fra-endested.jpg

Kunstprosjektet Gentle touch/Varsom berøring er godkjent av  Finnmark Fylkeskommune ved Fylkesmannen, Nordkapp kommune og Finnmarkseiendommen. 

Prosjektet er støttet av Nordnorsk kunstnersenter og Norsk kulturråd.

bottom of page