top of page

Gentle touch/Varsom berøring er et samarbeidsprosjekt mellom to billedkunstnere. Den ene arbeider med fotografi  og tegning og den andre med skulptur.  Vi ønsker gjennom kunstarbeid å komme nærmere naturen og å forstå oss mennesker mer som natur enn vi forstås i et moderne samfunn hvor natur og menneske er motpoler. Hos urfolk er det å eie land umulig, fordi landet eier oss.

I vestlig tankegang er vi eiere og har rett og plikt til å hente ut rikdommer fra jorda. 

Sigfrid Hernes 

Jeg blir motivert av øde områder utenfor byer og tettsteder. Ofte avbilder jeg også menneskeskapte spor og elementer. For eksempel reingjerde gjennom et landskap eller store mengder gruveslam som lager nytt landskap. Reingjerdet er lett å fjerna, medan gruveslammen vil være her som et menneskeskapt spor for all tid. I dette prosjektet ville jeg selv lage sporet jeg avbilder.

www.sigfridhernes.no

Gunn Harbitz

Jeg vokste opp i steinlandskapet i nord og fikk tidlig vite at vi hver dag trår på verdens største fjellkjede. Røttene til den Kaledonske fjellkjeden kan fortsatt spores i våre steinformasjoner. 

Som billedkunstner og billedhogger fikk jeg innføring i steinfaget, og mulighet til å kunne kommunisere med og i stein.

Jeg jobber for det meste med stedskunst hvor jeg har stein som mitt hovedmateriale. Det å arbeide med stein, er å utforske og bli kjent med de forskjellige bergartene og vite noe om hvorfor de er som de er. Stein er et taktilt materiale som kan åpne for ulike tankemessige og sanselige opplevelser.

Stein er gjenkjennbart for alle, tilhører alle og er alles domene uavhengig av livssyn.

 www.gunnharbitz.com

Kunstprosjektet Gentle touch/Varsom berøring er godkjent av  Finnmark Fylkeskommune ved Fylkesmannen, Nordkapp kommune og Finnmarkseiendommen. 

Prosjektet er støttet av Nordnorsk kunstnersenter og Norsk kulturråd.

bottom of page